FRASZKA
Lekki rajd na orientację
Milicz, 18.02.2007
 
To jest archiwum z roku 2007.
Aktualna strona rajdu: fraszka.artemis.wroclaw.pl
O rajdzie
Wiadomości
Forum
Regulamin
Zgłoszenia
Lista startowa
Wyniki
Jak dojechać
Dolina Baryczy
Zdjęcia
Plakat
Inne imprezy
Organizator
1. CELE RAJDU

Wspólna impreza na orientację dla uczestników o różnych poziomach wytrenowania i doświadczenia.
Wspólny start zawodników i ich rodzin, które zwykle tylko kibicują na "poważnych" imprezach.
Uzupełnienie kalendarza rajdów zimowych czymś lżejszym i rozgrywanym bliżej Wrocławia.
Zaproszenie do odwiedzenia Doliny Baryczy - jednej z pięknych krain Dolnego Śląska.
Popularyzacja imprez na orientację jako atrakcyjnej formy rekreacji.

2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis.
Kierownictwo, budowa tras: Marcin Drewniak.
Współpraca i wsparcie:
Róża i Piotr Spiliszewscy, Michał Drewniak, Sebastian Ciesiółka,
Tomasz Niebylski, Anna Włodarczyk, Grzegorz Grabiec.

3. TERMIN I BAZA

Start w niedzielę, 18 lutego 2007, o godz. 10:00.
Baza, start i meta rajdu w Centrum Edukacyjno-Metodycznym w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.
Wskazówki dot. dojazdu oraz połączenia PKP i PKS z Wrocławia umieszczamy w dziale Jak dojechać.
Baza rajdu będzie otwarta w godzinach 09:00-18:00. Zachód słońca przewiduje się o 16:45.
W bazie dostępne będą: sanitariaty, świetlica, wrzątek, kubki, herbata, cukier.

4. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN

Rajd ma charakter rekreacyjnej wycieczki - pieszej, rowerowej, narciarskiej lub mieszanej.
Pokonanie trasy będzie polegało na odwiedzeniu wszystkich lub wybranych miejsc oznaczonych na mapie. Wszyscy uczestnicy wyruszą na trasę o tej samej godzinie i będą poruszać się w terenie samotnie lub w grupach, uformowanych na całą trasę lub tylko na jej fragment.

Uczestnicy w chwili startu wybierają sposób poruszania się (pieszo, rowerem, na nartach) i mogą go dowolnie zmieniać podczas trwania rajdu, niekoniecznie wracając w tym celu do bazy rajdu. Wszyscy zawodnicy otrzymają mapy z jednakowym zestawem punktów kontrolnych, przy czym niektóre punkty kontrolne będą oznaczone jako punkty przeznaczone wyłącznie dla zawodników poruszających się w określony sposób.

Start i meta rajdu będą się znajdować w północno-wschodnim rogu mapy - baza rajdu nie będzie zatem "po drodze" między żadnymi dwoma punktami kontrolnymi trasy.

Wynikami radju będą informacje, kto odnalazł które punkty, jakim sposobem i w jakim czasie. Wyniki nie będą przeliczane na żadne punkty rankingowe, co pozwoli każdemu uczestnikowi lub grupie uczestników samodzielnie określić atrakcyjne dla siebie wyzwania i/lub warunki rywalizacji.

Punkty kontrolne będą oznaczone na mapie topograficznej w skali 1:50 000, aktualizowanej w roku 1997. Będą one oznakowane w terenie lampionami papierowymi w foliach, przymocowanymi do drzew. Trasa będzie przebiegać w łatwym, nieznacznie pofałdowanym terenie, przeważnie drogami gruntowymi i utwardzonymi, w znacznej części wśród lasów. Planuje się, że zaliczenie wszystkich punktów pieszych będzie wymagało pokonania 25-30 km, a wszystkich punktów rowerowych - 40-50 km.

Zalecane wyposażenie: ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, napoje, batoniki musli, kompas, telefon komórkowy.

5. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, nazwę klubu lub zespołu, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, a także wskazanie planowanego wyboru rodzaju trasy: piesza, rowerowa, narciarska, mieszana. Dodatkowo - wskazanie, jak uczestnik dowiedział się o imprezie.

Zgłoszeń prosimy dokonywać za pomocą formularza umieszczonego w dziale Zgłoszenia,
albo przez e-mail, na adres marcin.drewniak@gmail.com,
albo przez sms, na numer +48 604 416 998.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 16.02.2007 (piątek).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie zapewnia map uczestnikom zgłoszonym po terminie.
Organizator nie pobiera żadnych opłat od uczestników rajdu.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestników rajdu obowiązują zasady poruszania się po drogach publicznych, przepisy ruchu drogowego, przeciwpożarowe, wysoka kultura obcowania z przyrodą, szacunek dla innch ludzi i ich własności.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.