Fraszka

9 marca 2008

Lekki rajd na orientacje

Tarchalice, Dolina Jezierzycy

To jest archiwum z roku 2008.
Aktualna strona rajdu:fraszka.artemis.wroclaw.pl

O rajdzie

Wiadomości
Forum
 Regulamin 

Lista zg3oszen

Jak dojechaa
Foto
Plakat

WYNIKI

Organizator
1. CELE RAJDU

Wspólna impreza na orientację dla uczestników z doświadczeniem i bez, szczególnie dla tych, którzy zwykle tylko kibicują swoim bohaterom na "poważnych" zawodach.
Odwiedzenie ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku - tym razem w Dolinie Jezierzycy.
Popularyzacja imprez na orientację jako atrakcyjnej formy rekreacji.

2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis.
Kierownictwo, budowa tras: Marcin Drewniak.
Współpraca i wsparcie:
Artur Kosmalski - Ekomuzeum Dymarki,
Róża i Piotr Spiliszewscy, Michał Drewniak, Dominik Mirowski, Tomek Niebylski.

3. TERMIN I BAZA

Start w niedzielę, 9 marca 2008, 10:00, w Tarchalicach koło Wołowa.

Baza, start i meta rajdu: Centrum Turystyczno-Edukacyjne w Tarchalicach.
Wskazówki dotyczące dojazdu umieszczamy w dziale Jak dojechać.

Ramowy plan imprezy:
  08:45   Otwarcie bazy rajdu, przyjmowanie uczestników
  09:40   Odprawa uczestników, rozdanie map
  10:00   Start wspólny
  17:45   Zachód słońca
  18:15   Zamknięcie mety i bazy rajdu

W bazie dostępne będą:
  świetlica z interesującą ekspozycją muzealną,
  sanitariaty,
  kubki jednorazowe, wrzątek, herbata, cukier,
  zadaszone ognisko z opałem.

Zachęcamy do przywiezienia kiełbasek ogniskowych :)

4. FORMA RAJDU, MAPA, TEREN

Rajd ma charakter rekreacyjnej wycieczki - pieszej lub rowerowej.
Udział w imprezie polega na odwiedzeniu co najmniej jednego z miejsc oznaczonych na mapie i w terenie. Wszyscy uczestnicy wyruszają na trasę o tej samej godzinie i poruszają się w terenie samotnie lub w grupach, uformowanych dowolnie, na całą trasę lub tylko na jej fragment.

Uczestnicy w chwili startu wybierają sposób poruszania się: pieszo lub rowerem. Wszyscy zawodnicy otrzymają mapy z jednakowym zestawem punktów kontrolnych, przy czym niektóre punkty kontrolne będą oznaczone jako punkty przeznaczone wyłącznie dla piechurów lub wyłącznie dla rowerzystów. Nie jest wszelako zabronione odwiedzenie pieszo punktów rowerowych lub punktów pieszych - na rowerze.

Planuje się ogłoszenie wyników radju, czyli informacji, kto odnalazł które punkty, jakim sposobem i w jakim czasie. Wyniki nie będą przeliczane na żadne punkty rankingowe, co pozwoli każdemu uczestnikowi lub grupie uczestników samodzielnie określić atrakcyjne dla siebie wyzwania lub warunki rywalizacji.

Punkty kontrolne będą oznaczone na mapie topograficznej w skali 1:50 000, o aktualności 1995-97. Będą one oznakowane w terenie lampionami papierowymi w foliach, przymocowanymi do drzew. Trasa będzie przebiegać w łatwym, przeważnie płaskim terenie, drogami gruntowymi i utwardzonymi, w znacznej części wśród lasów. Planuje się, że zaliczenie wszystkich punktów pieszych będzie wymagało pokonania 20-25 km, a wszystkich punktów rowerowych - 40-50 km.

Zalecane wyposażenie: ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, napoje, termosy, batoniki musli, kompas, telefon komórkowy, kask rowerowy, oświetlenie.

5. ZGŁOSZENIA, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, nazwę klubu lub zespołu, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, a także wskazanie planowanego wyboru rodzaju trasy: piesza, rowerowa.

Zgłoszeń prosimy dokonywać za pomocą formularza umieszczonego w dziale Zgłoszenia,
albo przez e-mail, na adres marcin.drewniak@gmail.com,
albo przez sms, na numer +48 604 416 998.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 7 marca 2008 (piątek).

6. WPISOWE

Uczestnicy proszeni są o wpłacenie wpisowego w kwocie 10 zł w bazie rajdu w dniu zawodów.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie zapewnia map uczestnikom zgłoszonym po terminie.
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestników niepełnoletnich prosimy o dostarczenie pisemnej zgody na udział w rajdzie, uzyskanej od rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczestników rajdu obowiązują zasady poruszania się po drogach publicznych, przepisy ruchu drogowego, przeciwpożarowe, wysoka kultura obcowania z przyrodą, szacunek dla innch ludzi i ich własności.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.