Fraszka

24 marca 2013

Lekki rajd na orientację

Krośnice, Dolina Baryczy


O rajdzie

Wiadomości
Forum
 Regulamin 

Plakat

TrekBuddy

WYNIKI

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Organizator
1. CELE RAJDU

Wspólny rajd na orientację dla uczestników z doświadczeniem i bez.
Odwiedzenie ciekawych miejsc południowo-zachodniej Polski -
tym razem w Dolinie Baryczy - krainie ptactwa, stawów i wąskich torów.


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis.
Kierownictwo, budowa tras: Marcin Drewniak
Zespół organizacyjny:
Dominik Mirowski, Róża Spiliszewska, Alicja Wojtala,
Agnieszka Drewniak, Michał Drewniak.


3. TERMIN I BAZA

Start w niedzielę, 24 marca 2013, o godz. 10:00.
Baza rajdu: Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach, w powiecie milickim.

Program imprezy:
  08:45   Otwarcie bazy rajdu, przyjmowanie uczestników
  09:45   Odprawa uczestników i rozdanie map
  10:00   Start wspólny
  18:00   Zamknięcie mety i bazy rajdu

W bazie dostępne będą:
  parking, sala ze stołami i krzesłami,
  kubki, wrzątek, herbata, cukier,
  toalety.


4. FORMA RAJDU, TRASY, MAPA, TEREN

Rajd ma charakter rekreacyjnej wycieczki - pieszej lub rowerowej.
Udział w imprezie polega na odwiedzeniu co najmniej jednego z punktów kontrolnych wskazanych na mapie. Wszyscy uczestnicy wyruszają na trasę o tej samej godzinie i poruszają się w terenie samotnie lub w grupach.

Zaproponowane zostaną 4 trasy rajdu:
  "Z płatka" - trasa piesza zaplanowana dla najmlodszych, ok 12 km
  "Z buta" - trasa piesza o przewidywanej długości ponizej 20 km,
  "Z kopyta" - trasa piesza wydluzona, o długości ponad 20 km,
  "Z blatu" - trasa rowerowa o przewidywanej długości ok. 40 km.

Dokładne długości tras zostaną ogłoszone najpózniej w dniu rajdu.

Każdy uczestnik otrzyma komplet map, na których będą wykreślone wszystkie 4 trasy.
Decyzję o wyborze trasy można zatem podjąć tuż przed startem, a nawet już w terenie.

Planuje się ogłoszenie wyników rajdu, czyli informacji, komu się co udało i w jakim czasie.
Na mecie będziemy oklaskiwać wszystkich uczestników - nie tylko wracających najwcześniej ;)

Punkty kontrolne będą oznakowane w terenie lampionami papierowymi w foliach, przymocowanymi do drzew. Ich odnalezienie będzie potwierdzane przez uczestników na karcie startowej, za pomocą perforatorów. Trasy będą przebiegać w terenach płaskich i pagórkowaych, ścieżkami, drogami gruntowymi i utwardzonymi, w znacznej części wśród lasów.

Zalecane wyposażenie: ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, napoje, termosy, batoniki musli, kompas, telefon komórkowy, a na rowerze kask rowerowy i oświetlenie.


5. ZGŁOSZENIA, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, nazwę klubu lub zespołu, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę, wstępny wybór trasy: Z płatka, Z buta, Z kopyta, Z blatu.

Zgłoszeń prosimy dokonywać za pomocą formularza umieszczonego w dziale Zgłoszenia,
albo przez e-mail, na adres marcin.drewniak@gmail.com,
albo przez sms, na numer +48 604 416 998.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w czwartek, 21 marca 2012.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłączenie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, koniecznie pod stałą opieką dorosłego uczestnika rajdu.


6. WPISOWE

Uczestnicy proszeni są o wpłacenie wpisowego w bazie rajdu w dniu zawodów.
Kwota wpisowego wynosi:
  - 10 zł od osób dorosłych,
  - 5 zł od osób niepełnoletnich.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie zapewnia map uczestnikom zgłoszonym po terminie.
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestników niepełnoletnich prosimy o dostarczenie pisemnej zgody na udział w rajdzie, uzyskanej od rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie stosowne przepisy prawa, wysoka kultura obcowania z przyrodą, szacunek dla innych ludzi i ich własności.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.