Fraszka

22 marca 2015

Lekki rajd na orientację

Trzcińsko, Rudawy Janowickie


O rajdzie

Wiadomości
Forum
 Regulamin 

Jak dojechać
Nocleg

Mapa i trasy
TrekBuddy

WYNIKI

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Organizator
1. CELE RAJDU

Wspólny rajd na orientację dla uczestników z doświadczeniem i bez.
Odwiedzenie ciekawych miejsc południowo-zachodniej Polski -
tym razem w Rudawach Janowickich - górach o wyjątkowym uroku.


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis.
Kierownictwo, budowa tras: Marcin Drewniak
Zespół organizacyjny:
Alicja Wojtala, Daria Wojtala, Róża Spiliszewska, Dominik Mirowski, Michał Drewniak.


3. TERMIN I BAZA

Start w niedzielę, 22 marca 2015, o godz. 10:00.
Baza rajdu: Trzcińsko, 9UP, Sokoliki.net.

Program imprezy:
  08:40   Otwarcie bazy rajdu, przyjmowanie uczestników
  09:40   Przybycie piechurów z pociągu z Wrocśawia
  10:00   Odprawa uczestników i rozdanie map
  10:15   Start wspólny
  18:00   Zamknięcie mety i bazy rajdu

W bazie dostępne będą:
  mały parking, mała wiata, pole namiotowe,
  toalety z ciepłą wodą i prysznicem,
  po rajdzie: ognisko, kubki, wrzątek, herbata, cukier,
  przed rajdem: nocleg z ekipą orgów w pokoju 17-osobowym lub namiociee-mail.4. FORMA RAJDU, TRASY, MAPA, TEREN

Rajd ma charakter rekreacyjnej wycieczki - pieszej lub rowerowej.
Udział w imprezie polega na odwiedzeniu co najmniej jednego z punktów kontrolnych wskazanych na mapie. Wszyscy uczestnicy wyruszają na trasę o tej samej godzinie i poruszają się w terenie samotnie lub w grupach.

Zaproponowane zostaną 4 trasy rajdu:
  z płatka - trasa piesza zaplanowana dla najmlodszych,
  z buta - trasa piesza dla każdego,
  z kopyta - trasa piesza dla ambitnych,
  z blatu - trasa rowerowa dla ambitnych.

Dokładne długości tras zostaną ogłoszone nie później niż dzień przed rajdem.

Każdy uczestnik otrzyma komplet map, na których będą wykreślone wszystkie 4 trasy.
Decyzję o wyborze trasy można zatem podjąć tuż przed startem, a nawet już w terenie.

Planuje się ogłoszenie wyników rajdu, czyli informacji, komu się co udało i w jakim czasie.
Na mecie będziemy oklaskiwać wszystkich uczestników - nie tylko wracających najwcześniej ;)

Punkty kontrolne będą oznakowane w terenie płaskimi lampionami papierowymi w foliach, przymocowanymi do drzew. Ich odnalezienie będzie potwierdzane przez uczestników na karcie startowej, za pomocą perforatorów. Trasy będą przebiegać w terenie górskim, przeważnie leśnym, wszystkimi rodzajami dróg, a także po bezdrożach.

Zalecane wyposażenie:
ubiór odpowiedni do warunków pogodowych i górskiego skalistego terenu,
napoje, termosy, batoniki musli lub inny prowiant,
koniecznie: kompas, telefon komórkowy, na rowerze kask i oświetlenie.


5. ZGŁOSZENIA, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, nazwę klubu lub zespołu, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę, wstępny wybór trasy: z płatka, z buta, z kopyta, z blatu.

Zgłoszeń prosimy dokonywać za pomocą formularza na stronie rajdu, zakładka zgłoszenie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa o godz. 7 rano, 20 marca 2015 (czwartek).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłączenie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, koniecznie pod stałą opieką dorosłego uczestnika rajdu.


6. WPISOWE

Uczestnicy proszeni są o wpłacenie wpisowego w bazie rajdu w dniu zawodów.
Kwota wpisowego wynosi:
  - 10 zł od osób dorosłych,
  - 5 zł od osób niepełnoletnich.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie zapewnia map uczestnikom zgłoszonym po terminie.
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestników niepełnoletnich prosimy o dostarczenie pisemnej zgody na udział w rajdzie, uzyskanej od rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie stosowne przepisy prawa, wysoka kultura obcowania z przyrodą, szacunek dla innych ludzi i ich własności.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.