Fraszka

27 marca 2011

Lekki rajd na orientację

Ładza, Stobrawski Park Krajobrazowy

To jest archiwum z roku 2011.
Aktualna strona rajdu:fraszka.artemis.wroclaw.pl

O rajdzie

Wiadomości
Forum
 Regulamin 

Jak dojechać

Plakat

TrekBuddy

WYNIKI

2007
2008
2009
2010
2011

Organizator
1. CELE RAJDU

Wspólny rajd na orientację dla uczestników z doświadczeniem i bez.
Odwiedzenie ciekawych miejsc południowo-zachodniej Polski -
tym razem wsród przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.


2. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Artemis.
Kierownictwo, budowa tras: Marcin Drewniak
Zespół organizacyjny:
Dominik Mirowski, Róża Spiliszewska, Agnieszka Drewniak, Michał Drewniak, Alicja Wojtala.


3. TERMIN I BAZA

Start w niedzielę, 27 marca 2011, o godz. 10:00, we wsi Ładza, w gminie Pokój.
Baza rajdu: przy siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy.

Program imprezy:
  08:45   Otwarcie bazy rajdu, przyjmowanie uczestników
  09:45   Odprawa uczestników i rozdanie map
  10:00   Start wspólny
  10:10   Odjazd autobusu na trasę "Z płatka" [dodano 24 marca]
  18:00   Zamknięcie mety i bazy rajdu

W bazie dostępne będą:
  parking, ognisko, wiata biesiadna,
  kubki, wrzątek, herbata, cukier,
  toalety i niewielka szatnia-przebieralnia.


4. FORMA RAJDU, TRASY, MAPA, TEREN

Rajd ma charakter rekreacyjnej wycieczki - pieszej lub rowerowej.
Udział w imprezie polega na odwiedzeniu co najmniej jednego z miejsc oznaczonych na mapie i w terenie. Wszyscy uczestnicy wyruszają na trasę o tej samej godzinie i poruszają się w terenie samotnie lub w grupach.

Zaproponowane zostaną 4 trasy rajdu:
  "Z płatka" - trasa piesza zaplanowana dla najmlodszych [dodano 24 marca]
  "Z buta" - trasa piesza o przewidywanej długości 12-18 km,
  "Z kopyta" - trasa piesza powiększona do długości 20-25 km,
  "Z blatu" - trasa rowerowa o przewidywanej długości 30-40 km.

Dokładne długości tras zostaną ogłoszone w dniu rajdu.

Każdy uczestnik otrzyma mapę, na której będą wykreślone wszystkie 4 trasy.
Decyzję o wyborze trasy można zatem podjąć tuż przed startem, a nawet już w terenie.

Planuje się ogłoszenie wyników rajdu, czyli informacji, komu się co udało i w jakim czasie.
Na mecie planuje się oklaskiwanie wszystkich uczestników - nie tylko wracających najwcześniej ;)

Punkty kontrolne będą oznaczone na mapie turystycznej w skali 1:50 000. Będą one oznakowane w terenie lampionami papierowymi w foliach, przymocowanymi do drzew, a ich odnalezienie będzie potwierdzane przez uczestników na karcie startowej, za pomocą perforatorów. Trasy będą przebiegać w terenach plaskich lub nieznacznie pofaldowanych, ścieżkami, drogami gruntowymi i utwardzonymi, w znacznej części wśród lasów.

Zalecane wyposażenie: ubiór odpowiedni do warunków pogodowych, napoje, termosy, batoniki musli, kompas, telefon komórkowy, kask rowerowy, oświetlenie.


5. ZGŁOSZENIA, INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, nazwę klubu lub zespołu, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu komórkowego zabieranego na trasę, wstępny wybór trasy: Z buta, Z kopyta, Z blatu.

Zgłoszeń prosimy dokonywać za pomocą formularza umieszczonego w dziale Zgłoszenia,
albo przez e-mail, na adres marcin.drewniak@gmail.com,
albo przez sms, na numer +48 604 416 998.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 24 marca 2011 (czwartek).

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłączenie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, koniecznie pod stałą opieką dorosłego uczestnika rajdu.


6. WPISOWE

Uczestnicy proszeni są o wpłacenie wpisowego w bazie rajdu w dniu zawodów.
Kwota wpisowego wynosi:
  - 10 zł od osób dorosłych,
  - 5 zł od osób niepełnoletnich.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie zapewnia map uczestnikom zgłoszonym po terminie.
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestników niepełnoletnich prosimy o dostarczenie pisemnej zgody na udział w rajdzie, uzyskanej od rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczestników rajdu obowiązują wszelkie stosowne przepisy prawa, wysoka kultura obcowania z przyrodą, szacunek dla innych ludzi i ich własności.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.